Slider

Ekološki izolacioni materijali za visoke temperature

Metal Tim d.o.o je generalni zastupnik kompanije Morgan Thermal Ceramics-a za tržište Srbije i okolnih zemalja. Morgan Thermal Ceramics je divizija Morgan Advance Materials kompanije, koja je svetski lider u proizvodnji izolacionih materijala za visoke temperature (preko 500°C). Thermal Ceramics-ove fabrike su raspoređene na svim kontinentima, a u Evropi proizvodni pogoni postoje u Francuskoj, Italiji, Nemačkoj i Engleskoj.

Paleta proizvoda kompanije Morgan Thermal Ceramics-a oduhvata širok spektar izolacionih i vatrostalnih proizvoda. Kompanija je posvećena razvoju i unapređivanju proizvoda sa ciljem da bi se odgovorilo na sve zahteve i specifične potrebe korisnika. Proizvodi Thermal Ceramisc-a su dizajnirani tako da zadovoljavaju sve norme i propise industrijske proizvodnje.

Poseban akcenat je stavljen na proizvodnju ekoloških, bio-razgradivih proizvoda, koji doprinose smanjenju opasnog industrijaskog otpada.

Morgan Themal Ceramics je jedina kompanija koja ima čitavu grupu ekoloških proizvoda pod nazivom Superwool koja u potpunosti ispunjava sve industrijske ekološke i bezbednosne standarde.
Bezbednosni i tehnički listovi za proizvode su dostupni i na zahtev.