Slider

Kompanija A.Cesana S.r.l. , osnovana 1879 godine od strane Alfonsa Cesane, je vodeći proizvođač livačkih pomoćnih sredstava za obojene metale, premaza za kokilno livenje, premaza za livenje pod visokim i niskim pritiskom i drugim pomoćnim materijalima potrebnim u procesu livenja i ekstruzije metala.

Kompanija posluje širom sveta i promoviše nova rešenja, koristeći savremenu opremu za dobijanje visoko kvalitetnih proizvoda, proizvoda ekološko prihvatljivih poštujući sve Evropske standarde.

Saradnja sa kompanijom A.Cesana S.r.l. započela je 2001 godine i svake godine proširujemo paletu proizvoda kako bi tržištu ponudili nove kvalitetnije materijale. Za sve proizvode obezbeđeni su tehnički TDS i bezbednosni listovi MSDS.

Naročitu pažnju treba obratiti na korišćenje i čuvanje pomoćnih livačkih materijala i strogo se prodržavati upustava proizvođača i dobre poslovne prakse (obezbediti i adekvatno prilogoditi radno mesto, kao i uslove čuvanja proizvoda na suvom mestu).