Slider

Metal Tim je generalni zastupnik Morgan Molten Metal Systems-a za tržište Srbije i okolnih zemalja.
Morgan Molten Metal Systems je divizija „Morgan Advanced Materials“.

Morgan Molten Metal Systems je kompanija koja se bavi proizvodnjom livačkih lonaca i opreme za livnice obojenih metala. U proizvodnom programu se nalaze livački lonci dva najpoznatija svetska brenda “Salamander” i “Noltina”, proizvodi za livnice: termoparovi, degazacione cevi, rotori za degazaciju, kašika za livenje, specialni cementi na bazi grafita.
Da bi ste izabrali odgovarajući livački lonac potrebno je definistati: tip i vrstu peći, vrstu goriva (nafta,gas,struja), te metal koji se topi.

Na radni vek livačkog lonca utiče više parametara, među kojima su: frekvencija korišćenja lonca i soli za tretman liva, proces (topljenje, održavanje, ciklus smena…), materijal koji se topi (ingot, povratni material, otpad…) kao i vrsta goriva, a najbitnije je održavanje livačkog lonca čistim svakodnevnim čišćenjem zida lonca od naslaga metalnog oksida.

Ukoliko imate specifičan zahtev za livački lonac, kontaktirajte nas da pronađemo optimalno rešenje za vaše potrebe.

Bezbednosni i tehnički listovi za proizvode dostupni i na zahtev.